2013 December

13 Dec: Статистика: Количество разрешений на эксплуатацию жилых помещений увеличилось за год на 13%

В III квартале 2013 года, по данным Департамента статистики, были построены, то есть получили разрешение на эксплуатацию 436 жилых помещений общей площадью 48 400 м2. По сравнению с прошлым годом количество жилых помещений, получивших разрешение на эксплуатацию, увеличилось на 13 и их площадь – на 12%. И все же показатели роста, наблюдавшиеся в III квартале,…

13 Dec: Statistika: Eluruumide kasutuslubade arv kasvas aastaga 13%

2013 III kvartalis valmis statistikaameti andmetel ehk sai kasutusloa Eestis kokku 436 eluruumi kogupindalaga 48 400 m2. Võrreldes aastataguse ajaga kasvas kasutusloa saanud eluruumide arv 13 ja nende pind 12%. III kvartali kasvunumbrid ei anna siiski põhjust rõõmustamiseks. Käesoleva aasta kolme kvartali jooksul on valminud siiski 9% vähem eluruume, kui eelmise aasta esimese kolme kvartaliga….

05 Dec: Статистика: Расходы на жилье повысились за год на 8 процентов

Индекс потребительских цен в октябре, по данным Департамента статистики, на 1,5% выше, чем годом ранее. При этом расходы на жилье за год повысились на целых 8%. Начиная с 1997 года потребительские расходы по сравнению с сегодняшним днем увеличились почти вдвое, а расходы на жилье – в 3,2 раза. Это означает, что повышение расходов на жилье…

05 Dec: Statistika: Eluasemekulud on aastaga kerkinud 8 protsenti

Oktoobrikuine tarbijahinnaindeks on statistikaameti andmetel 1,5% aastagatusest kõrgemal. Seejuures on eluasemekulu kerkinud aastaga koguni 8%. Alates 1997. aastast on tarbijakulud võrreldes tänasega kerkinud pea kahekordseks ja eluasemekulud 3,2-kordseks. See tähendab, et eluasemekulude tõus ületab selle aja jooksul üldist tarbijahindade tõusu 66%. Kinnisvaraturgu eeskätt pakkumise poole pealt mõjutav ehitushinnaindeks on statistikaameti andmetel septembri seisuga aastatagusest 4,9%…